Категорії розділу


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Червень » 8 » ПРОТОКОЛ Засідання Рад ч. 1
09:48
ПРОТОКОЛ Засідання Рад ч. 1

ПРОТОКОЛ

Засідання Ради  Громадських організацій Криворізька міська Асоціація «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів місцевого самоврядування», міська організація ВГО «Союз споживачів України», «Центр по правам дитини» , Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської асоціації працівників професійно – технічної освіти, газета «Єднання поколінь», Ради соціального партнерства з закладами профтехосвіти щодо підготовки професійних  кадрів для Кривбасу

 

30.04.2013

Черга денна:

«Про виконання Рішення Ради від 09.09.2011 р. «Про проведення щорічного громадського конкурсу на звання Краще підприємство (роботодавець) – замовник кадрів року», «Кращий колективний договір по роботі з молоддю» до міського Дня єднання поколінь 17 травня. Підведення підсумків та визначення переможців в 2013 році.

 

Слухали : виконавчого директора Асоціації «Комсомолець Кривбасу», координатора – заступника голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти в м. Кривому Розі Сапігу ВО , щодо підведення підсумків громадського огляду – конкурсу та визначення переможців у 2013 році на основі надісланих матеріалів від роботодавців,вищих та професійно – технічних навчальних закладів, Криворізького міського методичного центру профтехосвіти, галузевих профспілок, статистичних звітів, відносно працевлаштування молоді, моніторингу колективних договорів по роботі з молоддю, аналізу договорів між роботодавцем і навчальним закладом,  підготовки фахівців та проходження ними виробничо – технологічної практики на виробництві та критеріїв, які містяться в Положенні громадського огляд – конкурсу на звання «Краще підприємство(роботодавець) – замовник кадрів року. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

Визначення переможців конкурсу шляхом інтегрального підходу:

         наявність колективного договору або угоди з розділом «Співпраця з професійно-технічними, вищими навчальними закладами по підготовці, перепідготовці фахівців, їх соціальне та професійне становлення на виробництві» й забезпечення його виконання;

         кількість діючих, збережених та створених нових робочих місць для проходження виробничої практики;

           результативність роботи з бронювання робочих місць для працевлаштування випускників, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

         ефективність роботи суб'єкта господарювання з працевлаштування незайнятого населення з числа випускників професійно - технічних та вищих навчальних закладів за направленням державної служби зайнятості;

         участь суб'єкта господарювання в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт;

         наявність угод на підготовку кадрів та проходження учнями, студентами виробничої практики ( кількісна характеристика);

         створення необхідних і безпечних умов праці під час проходження практики відповідно до місту навчальних програм, нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

         наукова організація праці та забезпечення опанування учнями, студентами нової техніки і технологій виробництва, передових методів праці;

         проведення інструктажів з охорони праці, правил поведінки на робочих місцях;

         створення умов для повного продуктивного завантаження учнів, студентів на кожному робочому місці або навчально - виробничій дільниці на час проведення виробничого навчання та виробничої практики;

         забезпечення учнів, студентів на період виробничого навчання та виробничої практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту;

         забезпечення технічного контролю, обліку виконаних кожним учнем, студентом робіт та оплату їх праці відповідно до законодавства;

         організація під'їзду учнів, студентів та майстрів виробничого навчання до місця проходження практики;

         створення належних житлово - побутових умов для випускників пільгової категорії;

         забезпечення організації виробничого навчання та виробничої практики учнів, студентів навчальних закладів на базі кращих виробничих підрозділів, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні новітні технології;

         забезпечення учнів, студентів соціальним страхуванням нарівні з відповідними працівниками підприємства;

- своєчасність нарахування та виплати заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками( окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок за всі роботи, виконані учнями, студентами за період виробничого навчання та виробничої практики відповідно до виробничих завдань;

         залучення коштів суб'єктів господарювання для модернізації навчально - матеріальної бази, підвищення соціального захисту учасників навчального процесу - педагогів та учнів;

           створення на базі навчальних дільниць центрів нових виробничих технологій, сучасних полігонів, тренажерів;

         організація професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації працівників на виробництві, ступеневої освіти;

           запровадження іменних стипендій.

           запровадження молодіжної політики через колективні договори;

           дотримання політики щодо рівності прав молодих чоловіків і жінок при їх навчанні і працевлаштуванні;

         проведення заходів по вихованню робітничої , учнівської та студентської молоді на кращих традиціях старших поколінь під гаслом «Майбутнє - в єдності поколінь!»

Сапіга ВО повідомив, що до організаційного комітету надійшло 40 заявок для участі в громадському огляді – конкурсі від роботодавців і навчальних закладів. Згідно плану роботи громадських організацій і Ради соціального партнерства в 2012 - 2013 роках , було проведено 42 спільних заходів (засідання міських піклувальних рад підприємств, підприємців за галузевим спрямуванням, круглі столи, конференції, семінари – практикуми, технологічні екскурсії, за участю: членів рад громадських організацій, членів ради соціального партнерства, роботодавців, замовників кадрів, галузевих профспілок, керівників ПТНЗ/ВНЗ, працівників методичних центрів, міської служби зайнятості, науковців, викладачів, майстрів виробничого навчання, кадрових служб підприємств та організацій, виконавчої влади, депутатів всіх рівнів, ветеранів молодіжного руху, громадськості , учнівського та студентського самоврядування, засобів масової інформації). Заходи відбувались під гаслами:

«Майбутнє в єдності поколінь!»,

«Краще збережемо – нове побудуємо!»,

«Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти!»,

«До високої якості життя – разом!»,

«Від якості влади – до якості життя!»,

«Кривий Ріг – моє місто!»,

«Кадрова молодіжна політика – гордість Кривбасу!»,

«Договір колективний – відповідальність особиста!».

 

По всім проведеним заходам приймались відповідні рішення, програми, рекомендації, доводилися до відома роботодавців, керівників навчальних закладів, науковців, розміщувалися  матеріали проведених заходів на сайті Асоціації, міського та обласного методичних центрів профтехосвіти, Криворізького Національного Університету. Всі заходи висвітлювались в засобах масової інформації міста, а саме:

-          в вересні 2012 року проведене розширене засідання піклувальної ради з гірничо – металургійних професій на базі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», в якому прийняв участь перший заступник міського голови Павлов Ю.К. на тему «Про початок 2012 – 2013 навчального року в умовах виробництва шахт підземного Кривбасу», спуск учасників засідання у шахти : «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Леніна», де ознайомилися з новітньою гірничою технікою, умовами, де проходять виробничу практику учнів ПТНЗ, студенти ВНЗ і прийняли участь в посвяті в гірники.

-          28 вересня 2012 року проведено семінар – практикум на тему «Функціонування системи охорони праці» на ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». В семінарі – практикумі прийняв участь перший заступник Голови Дніпропетровської обласної  державної адміністрації Задорожний В.К., Маляренко ,В. – секретар міської ради, науковці інституту Академії  педагогічних наук України.

-          19 жовтня 2012 року на базі музичної школи № 4 проведено науково – практичну конференцію на тему : « 94 річниця ВЛКСМ- комсомольсько – молодіжні традиції, сучасний Кривбас в контексті виборів 2012 року» за участю 32-х громадських організацій та профспілок, керівників навчальних закладів, роботодавців.

-          В січні 2013 року на базі локомотивного депо, пасажирської вагонної дільниці ДП «Придніпровської залізниці» проведено – семінар – практикум на тему : « Підготовка фахівця нової генерації для залізничного транспорту», «Впровадження дуальної системи  на виробництві».

-          В січні 2013 року проведено «круглий стіл» на базі Педагогічного інституту ДВНЗ Криворізький Національний Університет на тему : « Громадянське виховання особистості в умовах розвитку української державності».

-          В лютому 2013 року проведено «круглий стіл» на базі ДВНЗ Криворізький Національний Університет на тему : « Правові аспекти укладання колективних договорів та їх виконання, профспілковий лідер – правовий захисник молоді. Колективний договір, як інструмент забезпечення якісної підготовки професійно – мобільних , кваліфікованих робітників для підприємств Кривбасу».

-          В квітні 2013 року проведена науково – практична Всеукраїнська  конференція на базі ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ТОВ «Полстар», Криворізького центру металургії та машинобудування, навчально  - виробничого центру на тему : « Соціальне партнерство , як інструмент оновлення змісту професійної освіти»

-          В квітні  2013 року проведено засідання Ради ГО «Комсомолець Кривбасу» на тему : « Про організацію шефських стосунків з закладами ПТО та її самоврядними органами на підставі спільноузгодженої, довгострокової Програми на 2012 – 2020 роки.

-          В квітні 2013 року на базі історико – краєзнавчого музею та КП  Центр позашкільної освіти «Зміна» ( Центрально – Міського району) проведений семінар – практикум  «Про концептуальні наукові підходи щодо реалізації Закону України «Про музеї і музейну справу». На семінарі – практикумі до учасників була доведена міська Програма «Про розвиток  промислового туризму в м. Кривому Розі».

На протязі року були проведені конкурси профмайстерності « Кращий за професією ( кухар, токар, електромонтер, електрогазозварювальник)», надавалась практична, методична , наукова допомога роботодавцям, керівникам навчальних закладів по організації  виробничої практики на підприємствах та працевлаштування молоді  на виробництві. Так підприємствами – замовниками  кадрів в 2013 році були укладені договори на проходження виробничо – технологічної практики  (На базі аналітичних довідок ДВНЗ «Криворізький Національний Університет», технікумів, закладів профтехосвіти):

-ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» - 1130чол. з оплатою – 410 чол.;

- ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» - 1038чол. – з оплатою 70 чол.;

- ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» - 438 чол. – з оплатою 47 чол.;

-ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 567 чол. з оплатою 35 чол.;

- ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» - 600чол.- з оплатою 42 чол.

- ПАТ «Криворіжіндустрбуд» - 512 чол. – з оплатою 240 чол.;

-ПАТ «Хайдельбергцемент Україна» - 70 чол. – з оплатою 18 чол.

- Структурні підрозділи Придніпровської залізниці – 440 чол. -з оплатою 90 чол.

- ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» - 812 чол. -з оплатою 60 чол.

- ПАТ «Суха Балка» - 497 чол. з оплатою 65 чол.;

- ПАТ «Дизельний завод» - 181 чол – з оплатою 30 чол.

-ПАТ «Трансмаш» - 165 чол. -з оплатою 32 чол.;

- ПАТ «Електрозавод» - 211 чол.- з оплатою  26 чол.;

- ПАТ «Криворіжаглобуд» - 240 чол.- з оплатою  51 чол.

- ПАТ «Констар» - 215 чол.- з оплатою 29 чол.

- Банківські установи – 432 чол. – без оплати.

- Підприємства торгівлі та ресторанного сервісу – 500 чол. – з оплатою 72 чол.

- Підприємства малого та середнього бізнесу – 740 чол. – з оплатою 61 чол.

- Підприємства легкої промисловості – 386 чол. – з оплатою 57 чол.

- Комунальні підприємства – 280 чол. – з оплатою 44 чол.

Всього : 9414 чол.  – з оплатою 1069чол.

В місті існує позитивна ситуація , щодо підготовки та працевлаштування молоді на підприємства, соціальній сфері. Рівень безробіття в 2012 і чотири місяці поточного року склав трохи більше 2%.

Місто Кривий Ріг оптимістичне для молоді і її самореалізації , є робочі місця і можливості щодо їх збільшення, не тільки за рахунок великих підприємств а і за рахунок підприємництва. Так випускники  2012 року системи профтехосвіти були працевлаштовані 98%, а закладів вищої освіти - на 85%.

Соціальне партнерство з роботодавцями, навчальними закладами, громадськими організаціями, ЗМІ, органами місцевого самоврядування, галузевими профспілками створило сприятливе середовище і поширило громадський вплив на осучаснення змісту, формування робітничого  потенціалу , активізують роботи з учнівським та студентським самоврядуванням та створення мережі  загально училищних (15), регіональних піклувальних (6) і підприємницьких рад за галузевим принципом(10).

-          запроваджено Криворізьким міським методичним центром професійно – технічної освіти та інститутом Професійно – технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України на базі професійно – технічних навчальних закладів міста науково – практичних, експериментальних майданчиків по забезпеченню впровадження та  аналізу результативності запровадження сучасних інформаційних технологій в навчально – виховних і виробничих процесах, осучаснення змісту всього навчального процесу;

-          В 2012 році і першому кварталі поточного року приймали активну участь в Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах та олімпіадах, проведення передового досвіду « Майстер – клас» , в спортивно – козацьких іграх, учитель року, клубу «Пегас» і були призерами в різних номінаціях;

-          Є позитивні зрушення щодо вирішення питання першого робочого місця після закінчення ПТНЗ/ВНЗ та його закріплення на виробництві , забезпечення ринку праці кадровими кваліфікованими робітниками та їх соціальний захист, зокрема дітей пільгових категорій;

-          Запровадження та використання  дуальної системи підготовки на ПАТТ «Криворізький залізорудний комбінат», Локомотивне депо, вагонній дільниці ДП «Придніпровські залізниці» ,«Криворізький завод гірничого обладнання», Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галуззі, ПАТ «Інгулецький гірничо – збагачувальний комбінат»;

-          Створено координаційно – дорадчий орган з числа членів і засновників ГО КМА «Комсомолець Кривбасу», працівників Криворізького міського методичного центру ПТО, керівників, педагогів, профспілкових лідерів, відповідальних працівників Асоціації, ПТТНЗ, ЗМІ, підприємців, замовників кадрів, щодо вирішення проблемних питань профтехосвіти та вивчення позитивного досвіду про організацію шефських стосунків з ПТНЗ та її самоврядними органами;

-          Створено раду соціального партнерства, яка стала координаційним органом з питань визначення та впровадження регіональної політики в галузі підготовки кадрів для Кривбасу;

-          Започатковані почесні професійні нагрудні знаки громадської організації «Комсомолець Кривбасу»  з метою збереження пам’яті про видатних криворіжців для сучасних і майбутніх поколінь, відзначання молоді віком до 35 років за особливі досягнення за професійними ознаками;

-          Вся діяльність ПТНЗ/ВНЗ  з роботодавцями, міською службою зайнятості, профспілками  була спрямована на реалізацію міської програми : «Школа – ВНЗ(ПТНЗ) – підприємство». Великих успіхів в виконання цієї програми досягли: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»,  ПАТ «Інгулецький гірничо – збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПРАТ «Завод гірничого обладнання», ТОВ «Полстар», міський центр зайнятості;

-          Активізувалась робота з робітничою молоддю на великих підприємствах міста, зокрема ПАТ «КЗРК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» ПАТ «Криворіжіндустрбуд»,ПАТ «Криворіжаглобуд», ПАТ «Суха Балка» та інші.

-          Прослідковується позитивний досвід на протязі багатьох років робота галузевих профспілок  металургів та гірників, будівельної  галузі по захисту прав учнівської і студентської молоді;

-          Позитивним досвідом по роботі з дітьми пільгової категорії являється ПАТ «Криворіжіндустрбуд»;

-          Активізувалась робота кадрових і молодіжних рад на підприємствах міста. Так прикладом є ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Криворіжіндустрбуд», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання»  ПАТ «Криворієелектромонтаж» та інші.

-          На ПАТ «Центральний , Північний, Інгулецький , Південний ГЗК», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат, ПАТ «Криворіжіндустрбуд»   започаткована робота по виявленню трудових династій на підприємстві та їх вшанування в трудових колективах

В той же час в місті використовуються далеко не всі можливості і резерви по підготовці і ефективному використанню наявного молодіжного потенціалу  в промисловості, бізнесі, соціальній сфері. Так при вивчені аналітичних та інформаційно – статистичних матеріалів, надісланих роботодавцями, навчальними закладами про участі в огляді конкурсі  на звання «Кращий роботодавець ( замовник кадрів) року» виявлено , що в багатьох довідках, колективних договорах і угодах робота  з молоддю «розмита», або взагалі не конкретна, не підкріплена фінансово, не зважаючи на вимоги законодавства України.

Підприємства – замовники кадрів в своїх бізнес – планах, колективних договорах:

-          не планують виділення коштів для розширення партнерських стосунків з базовими навчальними закладами на розвиток і зміцнення навчально – матеріальної бази, транспортні послуги, страхування молодих працівників, зокрема учнівської та студентської молоді;

-          не  призначаються іменні стипендії для учнів, студентів, не оплачується харчування пільгових категорій , не в повній мірі забезпечуються практиканти, майстри виробничого навчання спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, не оплачується праця учнів, студентів під час проходження виробничо- технологічної практики;
Переглядів: 771 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0

Вхiд користувачiв

Логін:
Пароль:

Пошук

Календар

«  Червень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архів записів

Друзі сайту

Почта

Логин:
Пароль:

Газета