Категорії розділу


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2013 » Березень » 29 » ПРОПОЗИЦІЇ - РЕКОМЕНДАЦІЇ ч.1
09:19
ПРОПОЗИЦІЇ - РЕКОМЕНДАЦІЇ ч.1

Для оприлюднення

ПРОПОЗИЦІЇ - РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників  громадського науково-практичного «круглого столу» з теми: «Колективний договір, як інструмент забезпечення якісної  підготовки молодих професійно - мобільних  кваліфікованих працівників для підприємств Кривбасу» (доопрацьовані з врахуванням зауважень та пропозицій надійшовших від організаторів та  учасників «круглого столу»)

8.02.2013

Учасники «круглого столу», організованого міськими Асоціаціями «Комсомолець Кривбасу», «Депутати органів місцевого самоврядування», КМГО «Центр з прав дитини», Дніпропетровською обласною організацією Всеукраїнської Асоціації працівників професійно – технічної освіти, КМО ВГО «Союз споживачів України», Криворізьким міським методичним центром профтехосвіти, Піклувальними радами гірничо – металургійних та будівельних професій,    за участю профспілок, роботодавців, підприємців, науковців, рад молоді, учнівського та студентського самоврядування, керівників навчальних закладів, працівників органів влади та органів самоврядування, ЗМІ відмічають:

-                   У місті існує позитивна ситуація щодо підготовки та працевлаштування молоді на підприємствах, в соціальній інфраструктурі. Рівень безробіття в 2012 році склав  біля двох відсотків.

-                   Місто оптимістичне для молоді і її самореалізації: є робочі місця і   можливості щодо їх збільшення не тільки за рахунок великих підприємств, а й за рахунок розвитку підприємництва, що і робиться.

Але, щоб створити  сучасну ефективну систему підготовки кваліфікованих спеціалістів (робітників), яка б відповідала вимогам і міжнародним стандартам якості, потрібні спільні дії держави і громадянського суспільства, роботодавців, профспілок, при сприянні виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на місцях, про що наголошувалось  на засіданні колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (23.01.2013р.)  за участю Міського Голови Ю. Г. Вілкула.  Місто працює на таку інтеграцію, про що свідчить і сьогоднішній «круглий стіл». 

В той же час в місті використовуються далеко не всі можливості і резерви по підготовці і ефективному використанню наявного молодіжного потенціалу в промисловості, бізнесі, соціальній сфері.

Так, при проведені конкурсів на «Кращого роботодавця-замовника кадрів» та «Кращий колективний договір для молоді до 35 років» виявлено, що в багатьох колективних договорах і угодах робота з молоддю «розмита», або взагалі відсутня, незважаючи на вимоги законодавства України.

Колективні договори та угоди ще не стали дієвим   інструментом забезпечення якісної  підготовки професійно мобільних, кваліфікованих працівників для підприємств Кривбасу.

Ще недостатній  контроль  з боку державної влади за виконанням Закону України «Про колективні договори і угоди». Деякі роботодавці та профспілки формально відносяться до їх укладання. А бізнес-структури не створюють профспілкові організації, ухиляються від укладання колективних договорів та від роботи з молоддю.

Є проблеми з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки щодо їх соціального захисту.

Тому, керуючись Конституцією України та Законами України: «Про освіту», «Про професійно-технічну і вищу  освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення управління професійно-технічною освітою» від 20.11.2012р., «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012, «Кодекс Законів про працю України», «Про трудову занятість», «Про колективні договори і угоди»,  «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Про громадські об’єднання», «Про соціальний діалог», «Про охорону дитинства в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»,«Про захист прав споживачів», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

Постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015рр.» від13.04.2011р. № 495; «Про затвердження порядку працевлаштування випускників професійно – технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням» від 27.08.2010р.№784; «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 27.08.2010 р. № 770;

Указами Президента України: «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 р № 1163/2011, «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 № 45/2012,

Зверненням міського голови Кривого Рогу Ю.Вілкула до роботодавців і підприємців міста (газета «Єднання поколінь» №1(9)2012),  та іншими актами влади, органів місцевого самоврядування,

Регіональною угодою між Дніпропетровською обласної державною адміністрацією, об’єднаннями (організаціями) роботодавців області та Спільним представницьким органом профспілкових організацій Дніпропетровської області на 2011 – 2013 роки - учасники «круглого столу», на підставі ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угоди»,   пропонують  роботодавцям-замовникам кадрів, трудовим колективам, профспілкам, робочим комісіям по розробці проектів колективних договорів, підняти  роль договорів , як головних регуляторів розвитку роботи з молоддю в трудових колективах та їх взаємостосунків з навчальними закладами міста, і враховуючи досвід кращих роботодавців-замовників кадрів Кривбасу, включати в колективні договори:

розділ «Робота з молоддю» в якому  передбачити пункти:

·        Спільні зобов’язання

·        Зобовязання сторони власника

 

До цих пунктів включати:

 

Соціальні зобов’язання відносно молоді

·           Наявність бізнес-планів підприємства з розділами програми фінансування роботи з молоддю

·           Укладання договорів з навчальними закладами про співробітництво, організацію  виробничого навчання та практики для студентів та учнівської молоді згідно Постанов Уряду «Про затвердження порядку працевлаштування випускників професійно – технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням» від 27.08.2010р.№784 і «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 27.08.2010 р. № 770

·           Надання атестованих робочих місць для випускників навчальних закладів

·           Працевлаштування випускників професійно – технічних та вищих навчальних закладів, відповідно до укладених договорів, створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

·           Виділення коштів для розширення партнерських стосунків з базовими навчальними закладами на розвиток і зміцнення їх навчальної бази, транспортні послуги

·           Забезпечення гарантій прав молоді, встановлених Законом України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

·           Страхування молодих працівників

·           Профорієнтаційну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів

·           Всебічне сприяння створенню та збереженню на підприємствах профспілкових організацій, як законами визнаних організацій по захисту соціальних прав працівників, в тому числі молоді та дітей

·           Призначення іменних стипендій учням, студентам ПТНЗ/ВНЗ

·           Передачу обладнання (техніки) навчальним закладам

·           Надання сировини та матеріалів для навчального процесу

·           Оплату харчування учнів пільгової категорії

·           Забезпечення учнів та студентів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що мають сертифікат якості відповідно до діючих норм

·           Ознайомлення молодих працівників при працевлаштуванні з правилами внутрішнього трудового розпорядку, з правилами та інструкціями з охорони праці

·           Забезпечення оплати за навчання студентів згідно законодавства та укладених договорів 

·           Захист прав молоді як споживачів на безпечне та якісне харчування, придбання сертифікованих якісних продуктів та питної води

·           Контроль за дотриманням належних санітарно - гігієнічних норм та правил підприємствами харчування

·           Екологічну безпеку для життя та здоров’я працівників   

·           Якісне медичне і профілактичне обслуговування, відпочинок та лікування

·           Безкоштовне медичне обслуговування під час прийому та проходження студентами, учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики 

·           Створення умов для підвищення кваліфікації молодих кадрів, їх професійного та кар’єрного росту, залучення молоді до вирішення виробничих та соціальних завдань, поліпшення якісного складу керівних кадрів.

·           Недопущення  дискримінації молодих працівників, в тому числі і жінок, практикантів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в заробітній платі, винагородах за досягнення в праці, в професійному зростанні.

·           Організацію наставництва та стажування за участю висококваліфікованих робітників підприємств.

·           Сприяння розвитку трудових династій

·           Участь у роботі над проектами нормативно – правових актів і програм, галузевих та генеральних угод

·           Визначення  загальних обсягів державного замовлення на підготовку кадрів, професійного навчання працівників не менше  4-х відсотків фонду оплати праці звітного періоду та затвердження кошторису на зазначені цілі, відповідно до потреб виробництва та вимог чинного законодавства

·           Прогнозування потреб підприємств в молодих  кадрах

·           Щорічну розробку макету колективного договору підприємства з урахуванням змін чинного законодавства та галузевих угод усіх рівнів щодо молоді


ПРОПОЗИЦІЇ - РЕКОМЕНДАЦІЇ ч.2

Переглядів: 581 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0

Вхiд користувачiв

Логін:
Пароль:

Пошук

Календар

«  Березень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Друзі сайту

Почта

Логин:
Пароль:

Газета